Οι ψυχολόγοι και οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν πολύ συχνά άτομα με διαταραχές του ύπνου, τα οποία δυσκολεύονται να εμπλακούν σε οποιοδήποτε είδος θεραπείας επειδή είναι εξαντλημένοι και αδυνατούν να αναλάβουν δράση. Είναι σημαντικό για τον επαγγελματία υγείας να γνωρίζει πώς να βοηθήσει πρακτικά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών τους με τον ύπνο. Για αυτόν τον λόγο παραδίδω σεμινάρια σε ψυχολόγους και σε άλλους επαγγελματίες υγείας ώστε να καταρτιστούν με όλα τα κατάλληλα εργαλεία και γνώσεις που χρειάζονται για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες του ύπνου.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία του ύπνου στον εγκέφαλο
  • Βασικές αρχές της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας για την αϋπνία
  • Εξήγηση τεχνικών για τη βελτίωση του ύπνου
  • Πρακτική εφαρμογή τεχνικών

Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες