Επικοινωνία

e-mail: katerina@knpsychologist.com

Αθήνα: Μακρυγιάννη, Αθήνα, πλησίον μετρό Ακρόπολη

Άμστερνταμ: Slaapmakend, Churchill-laan 205