Ο άνθρωπος μεγαλώνει και μαθαίνει πως να διαχειρίζεται τις καταστάσεις μέσα από συστήματα/ομάδες, όπως η οικογένεια, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, η δουλειά, η κοινωνία, η κουλτούρα. Για αυτό, είναι χρήσιμο και να θεραπεύεται μέσα σε ένα σύστημα/ομάδα.

Η ομαδική θεραπεία, λειτουργεί ως ένας κοινωνικός μικρόκοσμος, προσφέρει διορθωτικές εμπειρίες και αλλάζει δυσλειτουργικά μοτίβα αλληλεπίδρασης. Μέσω της αποδοχής, της ανοικτής επικοινωνίας και του σεβασμού, κάθε μέλος μπορεί να αναλάβει την προσωπική ευθύνη και να αναζητήσει υγιέστερους τρόπους αλληλεπίδρασης με τον εαυτό του και τους άλλους. Οι θεραπευόμενοι που έχουν εμπειρία και έχουν εμπιστευθεί την θεραπευτική διαδικασία μέσω ατομικών συνεδριών μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω συμμετέχοντας σε μια θεραπευτική ομάδα.

Η ένταξή των θεραπευομένων στην ομάδα γίνεται μετά από συνεννόηση με την θεραπεύτρια. Κάθε ομάδα συνήθως συντονίζεται από δύο θεραπεύτριες/ές και μπορεί να αποτελείται από άτομα διαφόρων ηλικιών, επαγγελμάτων, θρησκευτικών και κοινωνικών πεποιθήσεων που μπορεί να έχουν διαφορετικά θεραπευτικά αιτήματα. Τα άτομα στην ομάδα συνήθως δεν ξεπερνούν τα δέκα. Οι συναντήσεις γίνονται κάθε εβδομάδα για ένα δίωρο. Οι θεραπευτές έχουν την ευθύνη του συντονισμού της ομάδας, ώστε η εμπειρία της διαδικασίας να έχει νόημα και οι νέοι θεραπευόμενοι να εκπαιδεύονται στο πως θα δίνουν ανατροφοδότηση και στο πως θα μοιράζονται τις συμβουλές τους με τους άλλους. Μέσα από τη διαδικασία ανταλλαγής, αυξάνεται η αυτογνωσία, η δυνατότητα αντιμετώπισης συγκρούσεων, η επεξεργασία συναισθημάτων, και η αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία.