Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος και βοηθάει στην αύξηση των επιδόσεων και του αισθήματος ικανοποίησης σχετικά με τη δουλεία και όχι μόνο. Μέσα από διαδραστικά και ενημερωτικά εργαστήρια, δίνω πρακτικές συμβουλές για το πώς οι εργαζόμενοι και εταιρείες μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση του ύπνου και τη μείωση του άγχους με στόχος τις καλύτερες επιδόσεις και εργασιακές σχέσεις.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν πλήρη εξήγηση για το πώς λειτουργεί ο ύπνος στο εγκέφαλο και συμβουλές για τη βελτίωση του ύπνου και την ποιότητα ζωής και ως εκ τούτου την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση.

Ένα πλήρες σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο ύπνος λειτουργεί στον εγκέφαλό μας
  • Ερωτηματολόγια που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε εάν έχετε πρόβλημα ύπνου
  • Συμβουλές και στρατηγικές για να κοιμηθείτε καλύτερα
  • Διδασκαλία πρακτικών τεχνικών χαλάρωσης
  • Εξατομικευμένη αξιολόγηση, βοήθεια και συμβουλές (αν αυτό ζητηθεί)

Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες