Τι είναι η φωτοθεραπεία;

Το φως είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του βιολογικού ρυθμού του ύπνου. Μέσω φωτοευαίσθητων κυττάρων που υπάρχουν στο μάτι το βιολογικό ρολόι στον εγκέφαλο παίρνει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη και το φάσμα του φωτός στο περιβάλλον μας και «αποφασίζει» τι σήματα θα μεταφέρει στον υπόλοιπο εγκέφαλο και τι ορμόνες θα παράγει. Έτσι λαμβάνει ο οργανισμός μας πληροφορίες σχετικά με την χρονική στιγμή της ημέρας. Για παράδειγμα, όταν ξημερώνει, και το φως μπαίνει μέσα από τα παράθυρα του δωματίου, δίνεται σήμα στον εγκέφαλο ότι φθάνει η ώρα που θα ξυπνήσουμε και θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας.

Η φωτοθεραπεία περιλαμβάνει την έντονη έκθεση σε φως κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας και το περιορισμό του φωτός κατά τη διάρκεια της νύχτας και του ύπνου με σκοπό τη σωστή λειτουργία του κιρκαδικού ρυθμού. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη χρήση ειδικής λάμπας και φίλτρων οθόνης ή/και ειδικών γυαλιών για τον περιορισμό της έκθεσής του θεραπευομένου στο έντονο φώτα της τηλεόρασης ή του υπολογιστή που έχει αποδειχθεί ότι δρα αρνητικά στη λειτουργία του ύπνου.