Τι είναι η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία;

H Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία (cognitive behavioral therapy for insomnia - CBT-I) είναι μια καινούργια μέθοδος για τη θεραπεία των διαταραχών ύπνου που περιλαμβάνει τον αναπροσδιορισμό αρνητικών συμπεριφορών και πεποιθήσεων με σκοπό τη βελτίωση του ύπνου.

Πώς μπορεί να με βοηθήσει;

Μελέτες [1] έχουν δείξει οτι η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία είναι από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους θεραπείας για τον ύπνο. Μέσω της εντόπισης συμπεριφορών που μπορεί να δυσχεραίνουν τον ύπνο σας και της σωστής ενημέρωσης/πληροφόρησης μπορείτε να βρείτε ωφέλιμες στρατηγικές για έναν καλύτερο ύπνο και καλύτερη ποιότητα ζωής. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τεχνικές χαλάρωσης, χρονιδιαγράμματα και ανάλυση συμπεριφορών και πεποιθήσεων.

[1] Morin, C. M. (2004). Cognitive-behavioral approaches to the treatment of insomnia. J Clin Psychiatry, 65(Suppl 16), 33-40.