Πως σχετίζεται το άγχος με τις διαταραχές του ύπνου;

Κάθε άνθρωπος έχει περάσει μια άσχημη νύχτα ύπνου που μπορεί να τον/την έχει κάνει να νιώθει πιο έντονο στρες και κακή διάθεση την επόμενη ημέρα. Το άγχος και τα προβλήματα ύπνου είναι άμεσα συνδεδεμένα και έχουν έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Μελέτες [1] έχουν δείξει ότι το άγχος επιδρά αρνητικά στον ύπνο και ότι ο κακός ύπνος δημιουργεί περισσότερο άγχος. Αυτό συμβαίνει διότι τα κέντρα του εγκεφάλου που σχετίζονται με το φόβο και το αίσθημα του άγχους είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη λειτουργία του βιολογικού ρολογιού του ύπνου στον εγκέφαλο. Το άγχος δημιουργείται λόγω παρατεταμένου/χρόνιου στρες που δίνει την εντύπωση στον εγκέφαλό μας ότι ένας συνεχής κίνδυνος παραμονεύει και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο σε εγρήγορση. Φυσικά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες είναι χρήσιμο να είμαστε σε εγρήγορση. Ας πάρουμε για παράδειγμα την συνθήκη όπου ένας άνθρωπος αναγκάζεται να κοιμηθεί σε ένα δάσος χωρίς να έχει ασφαλές κατάλυμα. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικές και οι δυο προαναφερθείσες συνθήκες, του άγχους και της εγρήγορσης, ώστε να μείνει ασφαλής και να μπορεί να αντιμετωπίσει πιθανούς κινδύνους.

Στη σύγχρονη κοινωνία του δυτικού κόσμου σπάνια βρίσκεται κάποιος σε τέτοιες συνθήκες. Συχνά όμως οι άνθρωποι βιώνουν έντονο άγχος εξ αιτίας των αυξημένων απαιτήσεων της καθημερινότητας. Η λειτουργία του άγχους στον εγκέφαλο είναι η ίδια, δίνει σήμα ότι πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση με επιπτώσεις στην καλή λειτουργία του ύπνου.

[1] Van Reeth, O., Weibel, L., Spiegel, K., Leproult, R., Dugovic, C., & Maccari, S. (2000). Physiology of sleep (review)–interactions between stress and sleep: from basic research to clinical situations. Sleep Medicine Reviews, 4(2), 201-219.

Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος μέσω της θεραπείας;

Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος μέσω της θεραπείας;

Η διαχείριση του άγχους και των στρεσογόνων καταστάσεων με παραγωγικούς τρόπους είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που κοστίζουν στην λειτουργικότητα και την υγεία του ατόμου. Το έντονο και χρόνιο άγχος είναι τοξικό για τον οργανισμό και τείνει να δυσχεραίνει την καθημερινότητα με διάφορα συμπτώματα όπως οι διαταραχές στον ύπνο, οι πόνοι ή ενοχλήσεις στο στομάχι, οι ταχυπαλμίες, οι δερματικές παθήσεις αλλά ακόμη και διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος.

Σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης και αντιμετώπισης του άγχους είναι η κατανόηση της λειτουργίας του στον οργανισμό και εγκέφαλό μας και της σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ άγχους, συναισθημάτων, σκέψεων και σωματικών ενοχλήσεων (ψυχοσωματικές ενοχλήσεις).

Επόμενο βήμα είναι η εντόπιση των πηγών άγχους και πιθανές παρελθοντικές εμπειρίες και πεποιθήσεις που μπορεί να το εντείνουν. Στόχος είναι, μέσα από τη μάθηση διαφορετικών τεχνικών χαλάρωσης, την επεξεργασία και επαναπροσδιορισμό αρνητικών πεποιθήσεων και εμπειριών, να σπάσουμε τον αντιπαραγωγικό κύκλο του έντονου άγχους.